OBS Markvelde
 
        Welkom op de website van:

          Openbare basisschool Markvelde.

        adres:      Oude Deldensestraat 1
                         7478PL Diepenheim
        telefoon:  0545-294872

        e-mail:     school@obs-markvelde.nl

         
Van kalender tot nieuwsbrief en van schoolgids tot de laatste nieuwtjes.   Schooljaar 2017-2018


 

            


      


        


          

       
       
Per 1 augustus 2018 houdt obs Markvelde op te bestaan.


Voor het volgend schooljaar blijven er na het vertrek van de kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs te weinig leerlingen over om nog op een verantwoorde wijze het onderwijs vorm te blijven geven.
               
Nu er duidelijkheid is, kunnen we ons beraden op de stappen die er allemaal genomen moeten worden. We zijn ons ervan bewust dat de sluiting van de school voor de kinderen, de ouders en het team, maar ook voor de buurtschap Markvelde als geheel, een grote impact heeft.
   
      Markvelde Plusz       
 
           Dè  VIJF  bouwstenen
            van obs  Markvelde


Plezier
In het leren van en met elkaar
Leerlinggericht
In het geven van die (extra) aandacht die uw kind nodig heeft
Uitdagend
Toegerust voor de 21e eeuw en zelfbewust in de wereld staan
Sociaal
In het rekening houden met elkaar, waarbij groot klein helpt
Zelfstandig
In het zelf leren plannen, initiatieven nemen en fouten durven maken.

Dat plusje meer uit zich in:

  • Overzichtelijkheid, geborgenheid en omzien naar elkaar
  • Sfeer van vertrouwen in elkaar en grote betrokkenheid van ouders en buurt ( noaberschap)
  • Kindgerichte begeleiding in kleine groepen
  • Extra hulp of het bieden van juist meer uitdaging
  • Flexibiliteit door kleinschaligheid
  • Nauwe samenwerking met BSO Bommel de Beer
Zoeken